Subhasta

La llotja de peix es aquell espai, preparat a tal efecte, on es realitza la primera venda dels productes pesquers. Habitualment es localitza als ports pesquers, al mateix moll, i les gestiona, en molts llocs, les confraries de pescadors.

El productors (pescadors i mariscadors) han de comercialitzar els seus productes mitjançant qualsevol mètode admès per dret, tal com s’especifica al RD 418/2015, de 29 de maig, per el qual es regula la primera venda dels productes pesquers. Així la llotja s’esdevé com un establiment autoritzar com a primer expedidor.

Les subhastes han experimentat un gran canvi en aquest últims anys, com és la informatització del procés de subhasta, per tal de complir amb la normativa.  Aquestes emeten les corresponents notes de venda, o document de traçabilitat, declaració de recollida, document de transport i la transmissió de dades i informació a l’Administració.

Queden molt poques llotges que realitzin la subhasta a veu de forma tradicional, tot i així, tant el sistema tradicional com el informatitzat, es subhasta “a la holandesa”, en la que el subhastador comença amb un preu elevat i va baixant fins que algun comprador para la venda al considerar que es un preu ajustat a les seves previsions de venda.

Ara no únicament hi ha compradors presencials, també hi ha compradors remots que compren des de casa seva o des de la seva empresa, mitjançant un portal d’internet denominat Mercapesca.