Breu Explicació

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mitjançant el Decret 87/2012, de 31 de juliol, regulà l’activitat de pesca-turisme, turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.

Amb aquesta activitat el sector de la pesca pot assolir una diversificació i millora econòmica, la promoció dels seus productes i, alhora, l’apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social. També serveix per revaloritzar els productes de la pesca de Catalunya i els diferents oficis relacionats i promoure la recuperació de la cultura, les tradicions i el patrimoni vinculat a les activitats i al oficis relacionats amb aquestes professions.

Les empreses i embarcacions que realitzen aquestes activitats, autoritzades per a tal finalitat, s’identifiquen amb el següent logo: