Fitxa per Embarcació

Matrícula: HU-2

Foli : 1874

Llista: 3

Modalitat: Arrossegament de fons

Matrícula: BA-6

Foli : 3-94

Llista: 3

Modalitat: Arrossegament de fons

Matrícula: BA-2

Foli : 1-06

Llista: 3

Modalitat: Arrossegament de fons

Matrícula: TA-1

Foli : 3-91

Llista: 3

Modalitat: Arrossegament de fons

Matrícula: BA-6

Foli : 3-93

Llista: 3

Modalitat: Arrossegament de fons

Matrícula: BA-6

Foli : 7-02

Llista: 3

Modalitat: Arrossegament de fons

 

Matrícula: BA-6

Foli : 2-01

Llista: 3

Modalitat: Palangre de fons

Matrícula: BA-6

Foli : 1-05

Llista: 3

Modalitat: Arts Menors

Matrícula: BA-1

Foli : 1-99

Llista: 3

Modalitat: Arts Menors

Matrícula: BA-1

Foli : 1-99

Llista: 3

Modalitat: Arts Menors

Matrícula: TA-1

Foli : 4-00

Llista: 3

Modalitat: Arts Menors

Matrícula: BA-6

Foli : 2330

Llista: 3

Modalitat: Arts Menors

Matrícula: BA-7

Foli : 1053

Llista: 3

Modalitat: Arts Menors