Descripció

Serveis
 • Venda de gel en sacs de 20 kg.
 • Servei de caixes de plàstic
 • Servei de rentat de caixes
 • Servei material de llotja: palets,
 • Servei de recollida de caixes
 • Servei de cambra frigorífica 
 • Servei de càrrega.
 • Rotlles de plàstic, sacs de marisc, bujolescarretons.
 • Esquer fresc i congelat.
 • Recollida d’olis i material contaminant
 • Recollida de plàstic i xarxes
 • Subministra de gasoil