Normativa

Ordre AAR/405/2007, de 8 de novembre, per la qual es regula els descans setmanal de les embarcacions dedicades a la pesca de palangre de fons

Decret 9/1987, de 15 de gener, sobre cria i recollida de marisc.

Ordre ARP/233/2003, de 12 de maig, per la qual es modifica l’Ordre ARP/182/2002, de 28 de maig, que reglamenta la pesca del pop roquer amb catúfols i nanses.

Ordre ARP/182/2002, de 28 de maig, per la qual es reglamenta la pesca del pop roquer amb catúfols i nanses.

Ordre AAM/28/2012, de 14 de febrer, per la qual s’estableix la localització del descans setmanal i els horaris de sortida i entrada a port de les embarcacions de ròssec a Catalunya.

Ordre AAR/475/2007, de 10 de desembre, per la qual es regula les targes acreditatives de les llicències i autoritzacions emeses per la Direcció general de Pesca i Afers Marítims.

Ordre de 2 de maig de 2000, per la qual s’estableixen fons mínims per a l’arrossegament al litoral de Catalunya.

Ordre ARP/253/2003, de 29 de maig, de modificació de l’Ordre de 2 de maig de 2000, per la qual s’estableixen fons mínims per a l’arrossegament al litoral català.

Ordre ARP/319/2005, d’11 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre ARP/153/2002, de 6 de maig, per la qual s’estableix una mida única i un període de veda per a la garota.