Modalitats

El palangre de fons i les arts menors

El palangre de fons i les arts menors o anomenats també arts passius (nanses, palangre petit, tresmall, etc…) es mantenen calats i fitxats amb morts al fons. Són els mateixos peixos que, per la seva mobilitat diària i recerca de peses per alimentar-se o atrets pels esquers, queden atrapats als hams i les xarxes o es fiquen dins les nanses, d’on no poden sortir.
Aquests arts poden tenir la característica de ser el que s’anomena selectius, és a dir, que estan dissenyats i col·locats de tal manera que poden agafar un determinat tipus de peix i de una mida també determinada.

L’art d’arrossegament

L’art d’arrossegament és una gran bossa de xarxa en forma d’embut que s’arrossega pel fons de manera que la boca queda oberta horitzontalment: Això s’aconsegueix posant ploms a la vora de la part inferior de la boca de la bossa (tralla del plom) i flotadors a la vora superior (tralla del suro). Per obrir la xarxa horitzontalment s’utilitzen les denominades “portes”, que són uns panells plans o superfícies aerodinàmiques (abans de futa i ara de ferro) que, estirades per dos cables des de la barca, fan l’efecte d’un estel en oferir resistència a l’aigua. Això fa que les portes es separin horitzontalment i, pel fet d’estar lligades a les bandes de la bossa, aquesta resta també amb la boca oberta. Pesca peix de moltes espècies i mides.