Benvinguts a la Confraria de Pescadors del Port de Llançà

La Confraria de Pescadors del Port de Llançà es constitueix com a corporació de dret públic, de base representativa i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats, exercint la representació de tot el sector pesquer professional en l’àmbit jurisdiccional propi.

Actua com a òrgan de consulta i col·laboració de l’Administració de la Generalitat, amb l’objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers, extaractius i comercials.

El seu àmbit territorial s’estén des del Rec d’en Feliu, límit del terme municipal amb el Port de la Selva fins a la frontera francesa. L’àmbit territorial s’estableix sense perjudici de les activitats que es puguin desenvolupar en un àmbit geogràfic superior, en defensa del sector i de la comercialització dels productes.

Localització:

Port Pesquer s/n

Apartat de correus 120
17490 Llançà (Alt Empordà)
Telef. 972 380 362
Fax 927 120 477
[email protected]