Embarcacions – Contacte

A la Confraria de Pescadors del Port de Llançà hi ha tres embarcacions:

Armonia Uno

Francisco Pérez Robledillo

626.13.88.26

Facebook: Nova Armonia Uno

Costa Mediterrània

Jaume Caball i Tarrés

608.43.22.93 i 699.04.36.49

Facebook: Pesca Turisme Llançà. Costa Mediterràmia

j.caball@hotmail.com

Noll

Pere Garriga i Asensio

660.400.652