Avis Legal

1. DADES DEL LLOC WEB

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: CONFRARIA DE PESCADORS DEL PORT DE LLANÇÀ

Domicili Social: Port Pesquer s/n, 17490 Llançà (Alt Empordà)

NIF: G17042011

E-Mail: confraria@cpllanca.com

Lloc Web: https://cpllanca.cat/

Dades Registrals: [INCLUIR DADES CLIENT]

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.cpllanca.cat pertanyen a Confraria de Pescadors del Port de Llançà, llevat que s’indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l’autorització.

Les marques, signes distintius i logotips que apareguin en aquest lloc web són propietat de Confraria de Pescadors del Port de Llançà, si no s’indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

3. PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

CPLlança titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

4. COOKIES

Revisar política de cookies

5. PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES PERSONALS

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en els formularis del web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat, propietat de Confraria de Pescadors del Port de Llançà.

Aliart es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

6. SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

7. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l’adreça electrònica confraria@cpllanca.com , o a l’adreça postal de les oficines: Moll Pesquer , s/n.- 17490 – Llança (GIrona).